Vusokret 50-6

Vusokret 50-6 Popis výrobku Vusokret 50-6 je zmes na báze cementu so špeciálnymi aditívami na zvýšenie pevnosti a zníženie praskania. Vusokret 50-6 sa mieša s vodou. Vusokret 50-6 sa používa na zálievky stykov montovaných konštrukcií, dutín, na kotvenie a pod. Zabezpečuje dokonalé vyplnenie celého priestoru aj v prípade členitých škár a stykov, vodotesnosť a spolupôsobenie s konštrukčnými prvkami. Rozpínaním…

Vusokret 50-06

Vusokret 50-06 Popis výrobku Vusokret 50-06 je zmes na báze cementu so špeciálnymi aditívami na zvýšenie pevnosti a zníženie praskania. Vusokret sa mieša s vodou. Vusokret 50-06 sa používa na zálievky stykov montovaných konštrukcií, dutín, na kotvenie a pod. Zabezpečuje dokonalé vyplnenie celého priestoru aj v prípade členitých škár a stykov, vodotesnosť a spolupôsobenie s konštrukčnými prvkami. Rozpínaním v…

Porostop S

Porostop S Popis výrobku Porostop S je šedý prášok na báze cementu špeciálnych prísad, ktorý zabezpečuje utesnenie pórov v betónovej konštrukcii. Porostop S je náter s hĺbkovým účinkom, ktorý sa používa na odstránenie plošnej vlhkosti betónových konštrukcií, ktorá je spôsobená nízkou vodotesnosťou betónu. Náter zvyšuje hĺbkovo vodotesnosť a pevnosť betónu. Natretý betón odoláva tlakovej vode do 70 m…

Superstop

Superstop Popis výrobku Superstop je rýchlotvrdnúci tmel na báze hydraulických spojív určený k utesňovaniu priesakov a výronov tlakových vôd, kedy voda preniká betónovou konštrukciou. Ďalej je možné ho použiť pre výrobu rýchlotvrdnúcich injektážnych zmesí a mált. Použitie Úprava sanovaného miesta: Lokálne výrony tlakovej vody: miesto priesaku sa navŕta do hĺbky cca 5 cm, priemer vrtu…

Betoncleaner

Popis výrobku Betoncleaner je bezchloridový prostriedok na čistenie povrchu betónových výrobkov, konštrukcií a pohľadových betónov od výkvetov, vápna, prachu, pre čistenie plastových a oceľových foriem a pod. Použitie Pred nanášaním prostriedku sa betón dôkladne vlhčí tak dlho, pokiaľ odoberá vodu. Prebytočná voda sa odstráni. Betoncleaner sa nanáša v prípade potreby aj opakovane, nechá sa pôsobiť…

Repesil

Popis výrobku Repesil je silikónový hydrofobizačný prostriedok chemicky sa kotviaci k podkladu v lakovom benzíne. Použitie Repesil sa používa ako finálny hydrofobizujúci náter na betón, prírodný a umelý kameň ( sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby ) strešné krytiny, na všetky typy omietok apod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov. Vsakovanie dažďovej vody do poréznych materiálov…

Hydrofob

Popis výrobku Hydrofob je kvapalný hydrofobizačný prostriedok vyrobený na báze silikónov. Jedná sa o nažltlú číru kvapalinu alkalickej reakcie, ktorá je neobmedzene riediteľná vodou. Použitie Hydrofob sa používa k povrchovej hydrofobizáci fasád, tehlového muriva, omietok, pohľadového betónu, stavebných dielcov, pálenej krytiny, cementových výrobkov svetlých farebných odtieňov. Vsakovanie dažďovej vody do poréznych materiálov spôsobuje: transport prachu do hmoty s…

Separen Špeciál

Popis výrobku Separen Špeciál je vysoko účinný odformovací prostriedok na báze prírodných a syntetických organických látok. Je vhodný pre oceľové a drevené formy a debnenie. Používa sa s úspechom aj pri vysokých nárokoch na kvalitu povrchu betónu pri formách či debnenia rôznych druhov. Použitie Separen Špeciál je riedka kvapalina, ktorá sa vyznačuje vysokou roztekavosťou, vzlínavosťou a nízkou viskozitou,…

Reparal DUR E F

Reparal DUR E F Popis výrobku Reparal DUR E F je rýchlotvrdnúca vysprávková maltovina v práškovej forme obsahujúca kremičitý piesok do hrúbky 2 mm, cement, polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre zvislé a vodorovné opravy betónových dielcov a konštrukcií lokálne aj celoplošne. Týmto prostriedkom možno opravovať ako poškodenia, ku ktorým došlo behom výroby,…

Reparal DUR F

Reparal DUR F Popis výrobku Reparal DUR F je rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca vysprávková maltovina v práškovej forme obsahujúca polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre opravy betónových dielcov a konštrukcií. Týmto prostriedkom možno opravovať ako poškodenia, ku ktorým došlo behom výroby, dopravy, montáže, tak vady hrán a rohov, štrkové hniezda a nerovnosti plôch v…