Stachement F11

Popis výrobku Stachement F11 je kvapalný bezchloridový superplastifikátor so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu. Je vhodná ako do exteriérov tak aj interiérov s trvalým pobytom osôb. Použitie Stachement F11 sa používa na urýchlenie tvrdnutia betónu pre skrátenie doby na dosiahnutie manipulačných pevností a umožňuje súčasne betónovanie za mrazu. Zatuhnutý betón môže byť pri…

Poralan STA

Popis výrobku Poralan STA je prevzdušňovacia prísada na báze syntetických tenzidov, ktorá v betónovej alebo maltovej zmesi vytvára malé vzduchové póry v priemere 10 – 300 µm, (tzv. účinný vzduch). Tieto póry v čerstvej zmesi pôsobia plastifikačne, v zatvrdnutom betóne výrazne zvyšujú jeho odolnosť voči mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov. Použitie prevzdušňovacích prísad pre…

Melment L10/40

Popis výrobku Melment je superplastifikátor na báze melamínformaldehydovej živice. Umožňuje výrobu betónov vysokých pevnostných tried zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkych dávkach cementu. Zvyšuje tiež pevnosť i vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým vplyvom. Vhodný nie len pre prefabrikáciu, ale aj pre výrobu transportbetónu po?as nízkych teplôt. Použitie Melment sa používa pri…