Kalkodur

Popis výrobku Kalkodur je kvapalná prísada urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie betónu, maltových vápenno-cementových zmesí a zavlhlých zmesí so súčasným protimrazovým účinkom. Použitie Kalkodur sa používa hlavne na: Urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu – pre skrátenie doby potrebnej k dosiahnutiu manipulačných pevností betónových výrobkov. Pri práci za nízkych teplôt, kedy nie je istota, že betón dosiahne pred pôsobením…