Kalkodur

Popis výrobku Kalkodur je kvapalná prísada urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie betónu, maltových vápenno-cementových zmesí a zavlhlých zmesí so súčasným protimrazovým účinkom. Použitie Kalkodur sa používa hlavne na: Urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu – pre skrátenie doby potrebnej k dosiahnutiu manipulačných pevností betónových výrobkov. Pri práci za nízkych teplôt, kedy nie je istota, že betón dosiahne pred pôsobením…

Stachement F11

Popis výrobku Stachement F11 je kvapalný bezchloridový superplastifikátor so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujúci betónovanie za mrazu. Je vhodná ako do exteriérov tak aj interiérov s trvalým pobytom osôb. Použitie Stachement F11 sa používa na urýchlenie tvrdnutia betónu pre skrátenie doby na dosiahnutie manipulačných pevností a umožňuje súčasne betónovanie za mrazu. Zatuhnutý betón môže byť pri…

Poralan STA

Popis výrobku Poralan STA je prevzdušňovacia prísada na báze syntetických tenzidov, ktorá v betónovej alebo maltovej zmesi vytvára malé vzduchové póry v priemere 10 – 300 µm, (tzv. účinný vzduch). Tieto póry v čerstvej zmesi pôsobia plastifikačne, v zatvrdnutom betóne výrazne zvyšujú jeho odolnosť voči mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov. Použitie prevzdušňovacích prísad pre…

Melment L10/40

Popis výrobku Melment je superplastifikátor na báze melamínformaldehydovej živice. Umožňuje výrobu betónov vysokých pevnostných tried zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkych dávkach cementu. Zvyšuje tiež pevnosť i vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým vplyvom. Vhodný nie len pre prefabrikáciu, ale aj pre výrobu transportbetónu po?as nízkych teplôt. Použitie Melment sa používa pri…

Vusokret 50-6

Vusokret 50-6 Popis výrobku Vusokret 50-6 je zmes na báze cementu so špeciálnymi aditívami na zvýšenie pevnosti a zníženie praskania. Vusokret 50-6 sa mieša s vodou. Vusokret 50-6 sa používa na zálievky stykov montovaných konštrukcií, dutín, na kotvenie a pod. Zabezpečuje dokonalé vyplnenie celého priestoru aj v prípade členitých škár a stykov, vodotesnosť a spolupôsobenie s konštrukčnými prvkami. Rozpínaním…

Vusokret 50-06

Vusokret 50-06 Popis výrobku Vusokret 50-06 je zmes na báze cementu so špeciálnymi aditívami na zvýšenie pevnosti a zníženie praskania. Vusokret sa mieša s vodou. Vusokret 50-06 sa používa na zálievky stykov montovaných konštrukcií, dutín, na kotvenie a pod. Zabezpečuje dokonalé vyplnenie celého priestoru aj v prípade členitých škár a stykov, vodotesnosť a spolupôsobenie s konštrukčnými prvkami. Rozpínaním v…

Porostop S

Porostop S Popis výrobku Porostop S je šedý prášok na báze cementu špeciálnych prísad, ktorý zabezpečuje utesnenie pórov v betónovej konštrukcii. Porostop S je náter s hĺbkovým účinkom, ktorý sa používa na odstránenie plošnej vlhkosti betónových konštrukcií, ktorá je spôsobená nízkou vodotesnosťou betónu. Náter zvyšuje hĺbkovo vodotesnosť a pevnosť betónu. Natretý betón odoláva tlakovej vode do 70 m…

Superstop

Superstop Popis výrobku Superstop je rýchlotvrdnúci tmel na báze hydraulických spojív určený k utesňovaniu priesakov a výronov tlakových vôd, kedy voda preniká betónovou konštrukciou. Ďalej je možné ho použiť pre výrobu rýchlotvrdnúcich injektážnych zmesí a mált. Použitie Úprava sanovaného miesta: Lokálne výrony tlakovej vody: miesto priesaku sa navŕta do hĺbky cca 5 cm, priemer vrtu…

Betoncleaner

Popis výrobku Betoncleaner je bezchloridový prostriedok na čistenie povrchu betónových výrobkov, konštrukcií a pohľadových betónov od výkvetov, vápna, prachu, pre čistenie plastových a oceľových foriem a pod. Použitie Pred nanášaním prostriedku sa betón dôkladne vlhčí tak dlho, pokiaľ odoberá vodu. Prebytočná voda sa odstráni. Betoncleaner sa nanáša v prípade potreby aj opakovane, nechá sa pôsobiť…

Repesil

Popis výrobku Repesil je silikónový hydrofobizačný prostriedok chemicky sa kotviaci k podkladu v lakovom benzíne. Použitie Repesil sa používa ako finálny hydrofobizujúci náter na betón, prírodný a umelý kameň ( sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby ) strešné krytiny, na všetky typy omietok apod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov. Vsakovanie dažďovej vody do poréznych materiálov…

Hydrofob

Popis výrobku Hydrofob je kvapalný hydrofobizačný prostriedok vyrobený na báze silikónov. Jedná sa o nažltlú číru kvapalinu alkalickej reakcie, ktorá je neobmedzene riediteľná vodou. Použitie Hydrofob sa používa k povrchovej hydrofobizáci fasád, tehlového muriva, omietok, pohľadového betónu, stavebných dielcov, pálenej krytiny, cementových výrobkov svetlých farebných odtieňov. Vsakovanie dažďovej vody do poréznych materiálov spôsobuje: transport prachu do hmoty s…