Separen Špeciál

Popis výrobku Separen Špeciál je vysoko účinný odformovací prostriedok na báze prírodných a syntetických organických látok. Je vhodný pre oceľové a drevené formy a debnenie. Používa sa s úspechom aj pri vysokých nárokoch na kvalitu povrchu betónu pri formách či debnenia rôznych druhov. Použitie Separen Špeciál je riedka kvapalina, ktorá sa vyznačuje vysokou roztekavosťou, vzlínavosťou a nízkou viskozitou,…

Reparal DUR E F

Reparal DUR E F Popis výrobku Reparal DUR E F je rýchlotvrdnúca vysprávková maltovina v práškovej forme obsahujúca kremičitý piesok do hrúbky 2 mm, cement, polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre zvislé a vodorovné opravy betónových dielcov a konštrukcií lokálne aj celoplošne. Týmto prostriedkom možno opravovať ako poškodenia, ku ktorým došlo behom výroby,…

Reparal DUR F

Reparal DUR F Popis výrobku Reparal DUR F je rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca vysprávková maltovina v práškovej forme obsahujúca polymérne látky, polypropylénové armovacie vlákna a ďalšie prísady. Je určená pre opravy betónových dielcov a konštrukcií. Týmto prostriedkom možno opravovať ako poškodenia, ku ktorým došlo behom výroby, dopravy, montáže, tak vady hrán a rohov, štrkové hniezda a nerovnosti plôch v…