• Zasklievací systém IVETA bol vyvinutý fínskou firmou Lemmikäinen Oy. Je premyslený do najmenších detailov, ľahko ovládateľný a slúži k mobilnému uzatváraniu lodžií a balkónov.
 • Svojou elegantnosťou a praktickosťou prináša nové možnosti využitia balkónov alebo lodžií.

 

iveta02

 • Je vhodný pre použitie pri zatepľovaní objektov, pri ochrane užívateľov bytov, kancelárií a pod., proti pôsobeniu hluku, prašnosti, exhalácií, násilnému vniknutiu a pod.
 • Systém je certifikovaný v TSÚS Bratislava a vyhovuje všetkým požiadavkám z hygienického, statického, tepelno-technického, požiarneho i akustického hľadiska.

Funkčný princíp

Sklené diely sa posúvajú v koľajnicovom vedení k bočnej stene lodžie, kde sa otočia o 90° a zaistia.

Tento spôsob posúvania a otáčania skiel umožňuje ich ľahké a bezpečné umývanie z oboch strán vnútri balkónu. Otvorenie lodžie môže byť čiastočné alebo úplné. Diely môžu byť odsúvané buď na ľavú alebo na pravú stranu, v prípade potreby na obe.

Časti systému

Celý zasklievací systém sa skladá zo štyroch základných častí: horná a spodná koľajnicová lišta, sklá a doplnky.

iveta01

Horná a spodná koľajnicová lišta

Ich úlohou je viesť a držať sklá. Spodná lišta je pripevnená o zábradlie balkóna a horná o strop.

Zabezpečujú pohyb jednotlivých skiel pri otváraní a zatváraní balkóna, pevné držanie skiel (čím zabraňujú násilnému vniknutiu) a usmerňujú vytáčanie skiel o 90° pri bočnej stene balkóna (pomocou tzv. výhybky na konci hornej lišty).

Obe lišty sú vyrobené z hliníka, ktorý zaručuje nízku hmotnosť a vysokú odolnosť konštrukcie. Jeho využitím sa tiež vyhýba hrdzaveniu a inému znehodnocovaniu materiálu.

iveta03

Sklá

V zasklievacom systéme IVETA je použité bezpečnostné tvrdené sklo hrúbky 6mm a šírky asi 600mm. Tento typ skla je veľmi pružný a odolný tlaku. Odoláva silným vetrom aj úderom. Spĺňa všetky bezpečnostné normy.

Horné a dolné hrany skiel sú osadené v hliníkových profiloch. Bočné hrany skiel sú zabrúsené a nie sú rámované. Prípadné nerovnosti bočných stien sú na krajných sklách vyrovnané profilovou gumou.

Doplnky

Naša firma ponúka k zaklievaniu balkónov produkty, ktoré ho zdokonaľujú, skrášľujú a rozširujú možnosti jeho využitia.

 • strieška – horný odkvapový plech, montovaný na strop
 • vonkajší kovový držiak na kvetináče
 • medziokenné priehľadné plastové lišty v tvare H
 • stropný sušiak na bielizeň, 5 ramien s dĺžkou 2m

iveta04

 Inštalácia

Systém sa montuje zvnútra lodžie (nie je potrebné vonkajšie lešenie). Kompletizácia dielov sa vyhotovuje dopredu, takže vlastná inštalácia u užívateľa vyžaduje iba 3-6 hodín, podľa dĺžky lodžie.

 Prednosti zasklievacieho systému

 • podstatné obmedzenia pôsobenia hluku, prachu a exhalácií,
 • zníženie tepelných strát, nižšie náklady na vykurovanie,
 • zaručená bezpečnosť pri použití bezpečnostného skla,
 • zasklenie neruší architektonické prvky budovy a nemení jej vonkajší vzhľad,
 • inštalácia nevyžaduje lešenie,
 • systém sa montuje samostatne pre každého užívateľa,
 • predĺženie ročnej doby používania lodžie.

Služby

Dodávku a montáž ponúkame a zabezpečujeme hlavne v regiónoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Liptovský Mikuláš

 

FOTOGALÉRIA