Oceľové prístrešky na mieru

Tvar tohto typu prístrešku je odvodený z jeho praktického účelu. Najviac používané prevedenie má obdĺžnikový tvar, ktorý sedí k tvaru domu. Základná konštrukcia prístrešku sa skladá z nosných stĺpov, spojených priečnymi trámami, ktoré podopierajú samotnú konštrukciu.

Pri výrobe oceľových prístreškov treba dodržať postupy aby sa zabezpečila jeho pevnosť, keďže býva vystavený celoročnému vplyvu počasia.

Oceľové prístrešky na mieru ponúkajú nie len ochranu pred zlým počasím, ale aj vkusne dekorujú vstupné priestory, fasády.

Štýl, ktorý má prístrešok vytvárať, zabezpečí výplň najčastejšie z komôrkového polykarbonátu, alebo profilovaných PET dosiek.

FOTOGALÉRIA