Monoclear X – profilované PET dosky

pcv-miniMonoclear X je profilovaná doska lisovaná z tvrdeného polyetyléntereftalátu (PET) do tvaru vlny resp. trapezu (lichobežníka). Dosky sú určené na prekrytie vonkajších a vnútorných stavebných prepážok, najmä zastrešenia veránd, altánkov, prístreškov, skleníkov, zimných záhrad, svetlíkov, obloženia stien, a podobne.

Prednosti dosiek Monoclear X:

  • Vysoká priehľadnosť a svetelná priepustnosť
  • Zabezpečené proti pôsobeniu UV žiarenia
  • Vysoká odolnosť proti chemickým vplyvom
  • Vysoká ohňovzdornosť
  • Zvýšená odolnosť proti krupobitiu
  • Vysoká rázová húževnatosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Ekologické
  • Recyklovateľné

penove-l-miniKonštrukcia: Minimálny sklon strechy je 5º, avšak už pri sklone 10º sa dosahuje samočistiaci efekt. Preto sa odporúča aplikovať túto hodnotu sklonu. Dosky Monoclear-X sa musia upevňovať na spojitých podperách, uložených kolmo k dĺžke dosiek. Konštrukcia, ku ktorej sú upevňované dosky, by mala mať svetlú farbu.

Rezanie a vŕtanie: Dosky sa môžu strihať pomocou nožníc na plech alebo rezať pílkami s plochým ostrím. S ohľadom na rozťažnosť materiálu pod vplyvom tepla je nevyhnutné vŕtanie otvorov väčších o 3-4mm ako je priemer skrutky. Vzdialenosť otvoru od okraja dosky nemôže byť menšia ako 4cm. Je potrebné použiť vrtáky na kov.

vlnite-miniMontáž musí prebiehať podľa vyznačených etáp. Nemontujte dosky pri teplote nižšej ako 5ºC. Dosky ukladajte stranou zabezpečenou proti UV žiareniu smerom hore (to je strana, na ktorej je popisný pásik alebo nálepka). Dosky je potrebné klásť v smere opačnom k smeru prevažujúcich vetrov, od odkvapu ku hrebeňu strechy. Aby nedošlo k dodatočnému rezaniu rohovníkov alebo štvoritým založeniam, treba dosky ukladať s presunutím, napr. v prvom rade začať kladenie od celej dosky, avšak v druhom rade od polovice dosky – túto metódu používať striedavo.

Zakladanie: Bočne sa odporúča zakladať aspoň jednu plnú vlnu / lichobežník, ale ak je sklon nedostatočný (5 až 10º), alebo dĺžka krytia je značná (väčšia ako 4m), odporúčajú sa dve založenia. Pozdĺžne zakladanie dosiek (v smere spádu strechy) by malo byť minimálne 20cm, vzdialenosť od okraja dosky ku krajnému trámu by mala byť 10cm až 20cm.

Sortiment:

profil hrúbka šírky dĺžky hmotnosť farby
vlna 76/18mm 0,8mm 90cm 200 a 250cm 1,2kg/m2 transparentné: číra a dymová
trapez 73,5/20mm 0,8mm 92,8 a 107,5cm 200; 250 a 300cm 1,4kg/m2 transparentné: číra a dymová
trapez 73,5/20mm 0,8mm 92,8cm 200 a 250cm 1,4kg/m2 netransparentné: tehlová, zelená a šedá

.
Kotvenie: Na streche: skrutky umiestňujeme v hornej časti vlny / lichobežníka (s použitím dištančnej podložky) na každej 3. vlne / lichobežníku. Zvislé upevnenie v stene: skrutky umiestňujeme v dolnej časti vlny / lichobežníka (bez dištančných podložiek) na každej 3. vlne / lichobežníku.

Skladovanie: Dosky je nutné skladovať na suchom a rovnom, nie rozohriatom podklade. Hromada môže byť maximálne 50cm vysoká a musí byť podložená hranolmi. Počas skladovania je potrebné zabezpečiť príslušné vetranie. Pri skladovaní v exteriéri je nevyhnutné prikryť hromadu fóliou,  resp. nepremokavou plachtou svetlej farby, neprepúšťajúcou svelo, ktorá pomôže predísť kumulácii tepla medzi doskami.

Čistenie: Pre udržanie optimálneho prenosu svetla je potrebné pravidelne čistiť povrch dosiek s použitím jemného mydlového roztoku a vody. Treba dávať výnimočný pozor, aby sa nepoškriabal povrch dosky znečistenou handričkou, napr. s pieskom, môže to poškodiť UV vrstvu. Môže sa čistiť maliarskym štetcom alebo prepláchnuť vodou pod tlakom.